Privacyverklaring NETGEARNETGEAR Inc., en zijn gelieerde bedrijven en dochtermaatschappijen (gezamenlijk “NETGEAR”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”) nemen uw privacy serieus. Deze verklaring beschrijft hoe wij Persoonsgegevens van bezoekers aan onze website, klant consumenten en andere personen die contact met ons hebben (“u”, “uzelf” of “uw”) verzamelen, gebruiken, verstrekken, doorgeven en anderszins verwerken. De verklaring vermeldt bovendien uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens en hoe u ons kunt bereiken om deze te actualiseren, of om antwoorden te krijgen op vragen die u over onze privacyprocedures hebt.

1. Werkingssfeer

Deze verklaring heeft betrekking op de verwerking door NETGEAR van Persoonsgegevens - dat wil zeggen alle informatie die betrekking heeft op geïdentificeerde of identificeerbare personen zoals uzelf in verband met:

 (1) De hardwareproducten van NETGEAR (met inbegrip van onze routers en gateways, onze ReadyNAS-producten en -schakelaars en onze Meural-producten) (“Producten”)

 (2) Alle websites en domeinen die eigendom van NETGEAR zijn en website(s) die toegankelijk is/zijn op http://www.netgear.com/ en http://www.meural.com (“Sites”),

 (3) diensten, inclusief technische ondersteuning en diensten via de Sites (“Web Apps”),

 (4) software die op uw smartphone of tablet gedownload kan worden om toegang tot diensten te krijgen (“Mobiele Apps”), en

 (5) abonnementsdiensten, inclusief diensten die u met de Web Apps en Mobiele Apps kunt gebruiken (“Abonnementsdiensten”), (gezamenlijk, de “Diensten”).

Het is mogelijk dat derde partijen de Producten en Diensten van NETGEAR in hun producten en diensten integreren en wij zijn niet verantwoordelijk voor deze integratie.  Wij kunnen aanvullende informatie verstrekken over onze privacyprocedures in andere documenten zoals omschrijvingen van aanbiedingen, aanvullende privacyverklaringen, of verklaringen die worden verstrekt voorafgaand aan of ten tijde van het verzamelen van gegevens.

2. Snelkoppelingen

Wij raden u aan deze Privacyverklaring volledig te lezen zodat u helemaal op de hoogte bent.  Als u echter slechts een bepaald deel van deze Privacyverklaring wilt bekijken, kunt u op de relevante link hieronder klikken om direct naar dat deel te gaan.

1. Werkingssfeer
2. Snelkoppelingen
3. Wat doet NETGEAR?
4. Welke Persoonsgegevens verzamelt NETGEAR en waarom?
5. Hoe we uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken
6. Hoe we uw Persoonsgegevens delen
7. Uw rechten en keuzes
8. Gegevensdoorgiften
9. Privacyschildverklaring
10. Wettelijke basis voor verwerking
11. Privacy van kinderen
12. Hoe we uw Persoonsgegevens beschermen
13. Diensten van derden
14. Actualisatie van deze Verklaring
15. Contact

3. Wat doet NETGEAR?

NETGEAR is een toonaangevende aanbieder van netwerkapparatuur met hoofdkantoor in de VS, maar met groepsmaatschappijen overal ter wereld.  Bij NETGEAR veranderen we ideeën in innovatieve netwerkproducten die mensen verbinden, bedrijven voortstuwen, en de manier waarop we leven verbeteren. Gebruiksvriendelijk. Krachtig. Intelligent. En speciaal voor u ontwikkeld.

Meer informatie over NETGEAR vindt u in het onderdeel “Over Ons” op onze Site: https://www.netgear.nl/about/.

4. Welke Persoonsgegevens verzamelt NETGEAR en waarom?

We verzamelen Persoonsgegevens met betrekking tot u op verschillende manieren.

 

We verzamelen gegevens rechtstreeks van u als u ons Persoonsgegevens verstrekt via onze websites, als u onze producten gebruikt of op een andere manier contact met ons hebt. 

De gegevens die we van u verzamelen hangen af van de aard van uw interactie met ons, maar kunnen de volgende omvatten:

·         we kunnen u vragen uw contactgegevens te verstrekken om een rekening bij ons te openen (bijvoorbeeld op MyNETGEAR of Meural), u op te geven voor marketingberichten van ons, u op te geven voor gratis producten of voor een actie of om een bèta-tester te worden en/of vragen aan ons te sturen. 

·         we verzamelen gebruikers-ID’s, wachtwoorden, hints voor wachtwoorden en vergelijkbare beveiligingsgegevens die nodig zijn voor authenticatie en voor toegang tot MyNETGEAR of Meural.

·         we verzamelen uw creditcardnummer als u zich op een van onze diensten abonneert, voor verzenddiensten met betrekking tot een vervangend product op grond van garantie, of als u (een licentie voor) een applicatie van de NETGEAR App Marktplaats koopt.

·         we kunnen demografische gegevens zoals uw geslacht of leeftijd, uw interesses of hobby’s verzamelen, zodat we meer inzicht in uw behoeften kunnen krijgen en u betere diensten kunnen leveren.

·         we verzamelen informatie die u verstrekt als u persoonlijk of online contact met ons hebt, of telefonisch of via e-mail contact hebt met onze helpdesk of andere klantenservicekanalen, uw reacties op klantenenquêtes of prijsvragen of extra informatie die u aan ons verstrekt om de levering van onze diensten te vergemakkelijken en op uw vragen te reageren.

·         we kunnen informatie verzamelen die u op onze Sites of via onze met NETGEAR gemarkeerde Mobiele Apps of Web Apps post of deelt. Zo verzamelen we informatie die u op openbare delen van onze Sites, zoals berichtenborden en communityfora, post.

·         we kunnen uw zakelijke contactgegevens verzamelen om u zakelijke diensten te verlenen.

·         we verzamelen uw contactgegevens en informatie over uw professionele kwalificaties met inbegrip van uw curriculum vitae en referenties als u naar een baan bij NETGEAR solliciteert.

De Persoonsgegevens die van u worden gevraagd en de redenen waarom u wordt gevraagd om ze te verstrekken worden u duidelijk gemaakt op het moment dat wij u vragen om uw Persoonsgegevens te verstrekken.

We verzamelen passief informatie van u. 

Als u onze Sites bezoekt of onze Producten en Diensten gebruikt, kunnen we automatisch bepaalde informatie vanaf uw apparatuur en App(s) verzamelen.  In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Regio kan deze informatie uit hoofde van geldende gegevensbeschermingswetten als Persoonsgegevens worden beschouwd.

·         we kunnen ook gegevens verzamelen over de manier van interactie tussen uw apparaat en onze Site, waaronder de pagina’s die bekeken zijn en de links die zijn aangeklikt, of onze producten.  Meer concreet kunnen de gegevens die wij automatisch verzamelen informatie bevatten zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke apparaatidentificatoren, reclame-identificatoren, type browser, brede geografische locatie (bijv. locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie. 

·         we verzamelen informatie met betrekking tot het gebruik van onze Producten en Diensten en statistieken over de prestatie van uw apparaat of apparaten van NETGEAR. Deze informatie omvat IP-adres, apparaattype, unieke apparaatidentificatoren, firmware-versie, configuratie-instelling, Wifi-instellingen, internetsnelheid, spanningsinformatie, opslaginformatie, foutpercentages, downloaden en gebruik van Apps, gebruik van diensten en functies, crashdiagnose, en andere prestatie-informatie.

Het verzamelen van deze informatie maakt het ons mogelijk de bezoekers op onze Sites en de klanten die onze Producten en Diensten gebruiken beter te begrijpen en inzicht te krijgen in de inhoud en/of functie(s) die relevant en interessant voor hen zijn.  We verzamelen deze informatie bovendien om u de gepaste upgrade(s) en ondersteuning te bieden en om onze Producten en Diensten te verbeteren.

Een deel van deze informatie kan worden verzameld met gebruik van cookies en vergelijkbare trackingstechnologie, zoals verder uitgelegd onder het kopje “Cookies en vergelijkbare trackingstechnologie” [link] hieronder.

Derde partijen kunnen ook informatie via cookies verzamelen. Sommige websites hebben “niet tracken”-functies waarmee u een website kunt opdragen u niet te tracken. Deze functies zijn niet alle gelijk. Wij reageren op dit moment niet op deze signalen. Voor meer informatie over ons cookiebeleid, klik hier. [link]

We verzamelen informatie uit externe bronnen en combineren die informatie met Persoonsgegevens die we al hebben zodat we u betere, persoonlijker diensten kunnen verlenen. 

We kunnen van tijd tot tijd Persoonsgegevens over u van externe bronnen ontvangen zoals:

·         Sociale mediaplatformen. Als u, bijvoorbeeld, onze Diensten gebruikt door via uw Facebook-account in te loggen, kunnen we Persoonsgegevens van u ontvangen zoals uw naam, e-mailadres en geslacht. De Persoonsgegevens die we vanaf uw Facebook-account verzamelen zijn afhankelijk van de privacy-instellingen van uw Facebook-account.

·         Online winkels, detailhandels, erkende wederverkopers, distributiepartners. Als u Producten of Diensten van NETGEAR van een van deze partners koopt, kunnen we informatie over u en uw aankoop ontvangen.

·         Service partners waarmee we co-branded diensten zoals software voor beveiliging en ouderlijk toezicht kunnen aanbieden, of gezamenlijke marketingactiviteiten kunnen ontplooien.

·         Marketingpartners die op sociale media en online kanalen met ons samenwerken om gratis producten en promoties te sponsoren.

·         Persoonsgegevens van derden. Als u besluit ons Persoonsgegevens van derden te verstrekken (zoals naam, e-mail en telefoonnummer), moet u ervoor zorgen dat u de toestemming van de derde hebt om dit te doen. Voorbeelden hiervan zijn het verstrekken aan ons van namen en afbeeldingen die u verbindt met rekeninggebruikers, doorsturen van referentie- of marketingmateriaal aan vrienden, of het doen van aanbevelingen in het geval van referral recruitment.

We verzamelen alleen gegevens van derden wanneer we hebben gecontroleerd dat deze derden uw toestemming hebben of anderszins wettelijk bevoegd of vereist zijn om uw Persoonsgegevens aan ons te verstrekken. 

We verzamelen aanvullende informatie als u onze Meural-producten gebruikt 

 

Naast de soorten gegevens die hierboven zijn vermeld, verzamelen we bovendien de volgende soorten gegevens als u onze Meural-producten gebruikt:

 

·         Functionele gegevens: Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw Meural-product of -apparaat op een veilige manier de basisfuncties te laten uitvoeren. We verzamelen bovendien gegevens zoals producttype, apparaattype, bediening van het besturingssysteem, softwareversie, informatie over WiFi-antennes, instellingen achtergrondverlichting, productoriëntatie, de namen die u in aan uw Meural-product in verschillende ruimtes hebt gegeven en foutinformatie.

 

We verzamelen deze informatie om ervoor te zorgen dat uw Meural-product(en) en -apparatuur goed werken, om u klantenondersteuning te geven en om aan uw voorkeuren voor visuele kunst te voldoen. We verzamelen deze informatie ook om ons te helpen met het verbeteren van producten en apparaten en met beslissingen op het gebied van klantenondersteuning.

 

·         Prestatie-/Gebruiksgegevens Deze bestaan uit onder andere de verlichtingsomgeving van uw apparaat, WiFi-informatie zoals signaalsterkte, hoe vaak u Meural-diensten die u met uw Meural-systeem hebt verbonden gebruikt, informatie over hoe vaak u de Meural App in vergelijking met andere bedieningsmechanismen gebruikt, de stroom van interacties in de Meural App, hoe vaak u de fysieke bediening op het apparaat gebruikt, en locatiegegevens als de Meural App in gebruik is, de stroom van interacties binnen de Meural App, en de duur van het gebruik van het Meural-product.

 

·         Activiteitgegevens: Deze bestaan uit de duur van het bekijken van beelden, downloaden van beelden, informatie over groepering van apparatuur (in het geval van meerdere apparaten op één geregistreerde rekening), commando-informatie (zoals beeldrotatie, instelling helderheid, schema-instellingen en beeldrotatie), informatie over afspeellijstgegevens, en informatie over de Meural-afspeellijst of Meural-favorieten; elk gecorreleerd aan individuele Meural-apparaten. Als u stembediening activeert, verzamelen wij vergelijkbare gegevens over gebruik en bediening.

 

5. Hoe we uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken

Bij NETGEAR gebruiken we uw Persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden, zoals:

a. Het leveren van de Diensten aan u en communicatie met u in verband met die Diensten. We gebruiken uw Persoonsgegevens om onze Diensten te leveren en om direct met u in contact te treden.

b. Onderhoud, verbetering en ontwikkeling van Producten en Diensten. We gebruiken uw Persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat onze Diensten werken zoals bedoeld en om verbeteringen op onze Diensten aan te brengen.  We gebruiken de informatie die we verzamelen in bestaande Diensten bovendien om ons te helpen nieuwe te ontwikkelen of Diensten op u aan te passen.

c. Interne gegevensanalyse. We gebruiken Persoonsgegevens voor interne analyse om te begrijpen hoe onze Diensten worden gebruikt.

d. Marketing. We kunnen u marketingberichten over producten, diensten, aanbiedingen, programma’s en promoties (inclusief wedstrijden, sweepstakes en andere marketingactiviteiten) sturen, hetzij rechtstreeks van ons of van onze partners. Dit kunnen onze eigen aanbiedingen of producten betreffen, of aanbiedingen voor producten van derden waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. We delen echter geen informatie met derden voor hun onafhankelijke marketing- of promotiedoeleinden.

e. Bescherming van ons bedrijf, fraudepreventie en beveiliging van onze producten. We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om ons bedrijf, onze klanten of onze Sites te beschermen. 

f. Naleving van wetgeving en andere normen. We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken volgens de bepalingen van de geldende wet- en regelgeving of indien we daarom worden verzocht in verband met een gerechtelijke procedure of door een overheidsinstantie die jurisdictie over NETGEAR of zijn gelieerde bedrijven heeft of stelt te hebben. 

g. Andere activiteiten We kunnen uw Persoonsgegevens voor andere doeleinden verwerken en doen daarvan speciale kennisgeving op het moment van verzamelen.

6. Hoe we uw Persoonsgegevens delen

Bij NETGEAR delen we uw Persoonsgegevens alleen als we gerechtvaardigde zakelijke redenen hebben om dit te doen. We kunnen Persoonsgegevens op de volgende manieren delen of zoals anders aan u ten tijde van het verzamelen van de gegevens is vermeld:

a. Binnen de NETGEAR bedrijfsgroep wereldwijd. We kunnen de Persoonsgegevens die we verzamelen met ons hoofdkantoor en met gelieerde bedrijven delen.

b. Met dienstverleners. We kunnen bovendien Persoonsgegevens delen met onze dienstverleners die diensten namens ons verlenen op basis van onze instructies en in naleving van gepaste vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Deze diensten kunnen bestaan uit het verwerken van orders en creditcardtransacties, het ontdekken en voorkomen van fraude, het leveren van klantenondersteuning, het creëren van marketinginhoud en het ons helpen met verkoopgerelateerde activiteiten of ondersteuning na verkoop.

c. We kunnen informatie met elke rechtsopvolger van het geheel of een deel van ons bedrijf delen. We kunnen een deel of het geheel van de activa, met inbegrip van Persoonsgegevens, van het bedrijf verkopen, overdragen of anderszins delen in verband met een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van activa, overplaatsing van activa in een apart bedrijf of vergelijkbare transactie, of in het geval van insolventie of faillissement. Indien een dergelijk voorval zich voordoet, zullen wij al het mogelijke doen om de rechtsopvolger te instrueren de Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt op een manier te gebruiken die overeenkomt met deze Privacyverklaring.

d. We kunnen informatie om wettelijke redenen delen. We zullen Persoonsgegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten NETGEAR delen als we in goed vertrouwen geloven dat toegang, gebruik, bewaring of verstrekking van de gegevens redelijkerwijs nodig is:

 • om te voldoen aan geldende wetgeving, regelgeving, gerechtelijke procedures of dwingende overheidsverzoeken
 • om geldende Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, inclusief onderzoek van potentiële overtredingen
 • voor het ontdekken, voorkomen of anderszins behandelen van fraude, beveiliging of technische kwesties of
 • om te protesteren tegen aantasting van de rechten, eigendommen of veiligheid van NETGEAR en zijn werknemers, onze gebruikers of het publiek voor zover vereist of toegestaan door de wet.

e. Overige. Als we u anderszins in kennis stellen en u ons goedkeuring geeft uw Persoonsgegevens te delen.

7. Uw rechten en keuzes

Afhankelijk van uw woonland, hebt u bepaalde rechten betreffende de Persoonsgegevens die we over u bijhouden en bepaalde keuzes over welke Persoonsgegevens we over u verzamelen, hoe we die gebruiken en hoe we met u communiceren.

 • Als u uw Persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken of laten wissen kunt u dit te allen tijde doen door contact met ons op te nemen met gebruik van de contactgegevens onder het onderstaande kopje “Contact” [link].
 • Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw Persoonsgegevens, ons vragen om verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of verzoeken uw Persoonsgegevens over te dragen. Ook deze rechten kunt u uitoefenen door contact met ons op te nemen met gebruik van de contactgegevens onder het onderstaande kopje “Contact” [link].
 • U hebt te allen tijde het recht om zich af te melden voor marketingberichten die wij u op bepaalde momenten sturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link “abonnement beëindigen” of “afmelden” in de marketingmails die we u sturen.  Om u voor andere vormen van marketing af te melden (zoals marketing per post of telefoon), kunt u contact met ons opnemen met gebruik van de contactgegevens onder het onderstaande kopje “Contact” [link]. We delen geen gegevens met derden voor hun onafhankelijke marketing- of promotiedoeleinden
 • Eveneens, als wij uw Persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, en heeft ook geen invloed op de verwerking van uw Persoonsgegevens waarvoor we ons beroepen op  andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit op het gebied van gegevensbescherming over het verzamelen en gebruik van uw Persoonsgegevens door ons. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.
8. Gegevensdoorgiften

NETGEAR is een internationaal bedrijf.  We kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in andere landen dan uw land, met inbegrip van de Verenigde Staten, waar ons hoofdkantoor zich bevindt. Het is mogelijk dat deze landen niet over dezelfde gegevensbeschermingswetgeving beschikken als het land waarin u aanvankelijk de informatie hebt verstrekt. Als we uw Persoonsgegevens aan andere landen doorgeven, zullen wij die informatie beschermen zoals beschreven in de Privacyverkaring of zoals ten tijde van de verzameling van de gegevens aan u is vermeld.  Door het gebruik van onze Sites, Producten en Diensten of het verstrekken van Persoonsgegevens, stemt u, voor zover de geldende wetgeving dit toestaat, in met de doorgifte, verwerking en opslag van uw Persoonsgegevens buiten uw woonland.

Als u in de Europese Economische Regio (“EER”) woont, voldoen wij aan de toepasselijke wettelijke vereisten die voldoende beveiliging bieden voor de doorgifte van Persoonsgegevens aan andere landen dan uw woonland. Met name gebruiken we contractuele beschermingsmaatregelen voor de doorgifte van Persoonsgegevens aan derden, zoals de standaard contractclausules van de Europese Commissie. 

9. Privacyschildverklaring

NETGEAR voldoet aan de EU-V.S. en de Zwitserland-V.S. privacyschildkaders zoals uiteengezet door het U.S. Department of Commerce over de verzameling, het gebruik en het behoud van persoonlijke informatie van EU-lidstaten en Zwitserland. NETGEAR verklaart dat het voldoet aan de privacyschildprincipes over kennisgeving, keuze, verantwoordelijkheid voor de veiligheid van gegevensoverdracht, data-integriteit en beperking van gebruiksdoeleinden, toegang, en middelen, handhaving en aansprakelijkheid. Als er enig conflict is tussen het beleid in dit privacybeleid en de privacyschildprincipes, dan zullen de privacyschildprincipes voorrang hebben. Om meer te leren over het privacyschildprogramma, en om onze certificatiepagina te bekijken, ga naar www.privacyshield.gov/list.

De verantwoordelijkheid van NETGEAR voor de data die het ontvangt krachtens het privacyschild en hierop volgende overdracht van data naar derde partijen wordt beschreven in de privacyschildprincipes. NETGEAR volgt de privacyschildprincipes voor alle verdere overdracht van de EU en Zwitserland, waaronder de aansprakelijkheidsbepaling voor verdere overdracht. NETGEAR behoudt onder de privacyschildprincipes zijn verantwoordelijkheid voor derde partijen die namens hen persoonlijke data verwerken.

Betreffende persoonlijke informatie die ontvangen of doorgegeven werd krachtens de privacyschildkaders, zijn we onderworpen aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de V.S. Federal Trade Commission. In bepaalde gevallen kunnen we verplicht worden om persoonlijke informatie te delen na rechtmatig verzoek van overheidsinstanties, en ook om aan de nationale vereisten voor veiligheid en wetshandhaving te voldoen.

NETGEAR verbindt zich ertoe klachten over uw privacy en onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke informatie binnen 45 na ontvangst van uw klacht te behandelen. Personen met vragen of klachten over dit privacybeleid moeten aanvragen via e-mail versturen naar privacypolicy@netgear.com. Voor niet-opgeloste privacyklachten die onder de privacyschildprincipes vallen, contacteer alstublieft de onafhankelijke instantie van NETGEAR voor de beslechting van geschillen, JAMS, https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Onder beperkte omstandigheden kan bindende arbitrage een mechanisme zijn om een geschil te beslechten indien uw klacht niet opgelost wordt via deze kanalen. Ga alstublieft naar de privacyschildwebsite voor bijkomende informatie over het arbitrageproces op www.privacyshield.gov"

 

10. Wettelijke basis voor verwerking

Als u in de EER woont, verwerken wij uw Persoonsgegevens om de redenen die hierboven onder 5 zijn vermeld op basis van de volgende rechtsgronden:

a. U hebt toestemming gegeven voor het gebruik van uw Persoonsgegevens. Zo kunnen wij pogen uw toestemming te krijgen voor ons gebruik van cookies als u onze Site bezoekt, of om u marketingberichten te sturen.

b. We hebben uw Persoonsgegevens nodig om u Producten en Diensten waarom u hebt verzocht te leveren of om op uw verzoeken te reageren.

c. We hebben een wettelijke verplichting om uw Persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld, als we reageren op een gerechtelijke procedure of een afdwingbaar overheidsverzoek.

d. Wij (of een derde) hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van uw Persoonsgegevens. Met name hebben we een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van uw Persoonsgegevens voor zaken zoals:

 • Het leveren, in stand houden en verbeteren van onze Diensten om te voldoen aan de behoeften van u en andere gebruikers
 • De ontwikkeling van nieuwe producten en functies die nuttig voor u en onze andere gebruikers kunnen zijn
 • Inzicht te krijgen in hoe mensen onze Diensten gebruiken om de prestatie van onze Diensten te garanderen en verbeteren
 • Het aanpassen van onze Diensten om u een betere gebruikservaring te bieden.
 • Marketing om bestaande klanten over onze Diensten te informeren.
 • Het ontdekken, voorkomen of anderszins behandelen van fraude, misbruik, beveiliging of technische kwesties met betrekking tot onze Diensten
 • Bescherming tegen schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van NETGEAR, onze gebruikers of het publiek voor zover vereist of toegestaan door de wet
 • Het uitvoeren van onderzoek dat onze Diensten voor onze gebruikers verbetert en waar het publiek baat bij heeft
 • Het voldoen aan verplichtingen ten aanzien van onze partners zoals ontwikkelaars en houders van rechten; en
 • Het afdwingen van wettelijke vorderingen, inclusief onderzoek van potentiële overtredingen van toepasselijke Gebruiksvoorwaarden.

Daarnaast, als wij een beroep doen op toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, heeft u het recht om deze te allen tijde en kosteloos in te trekken. Indien u dit doet, is dit niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming hebt ingetrokken.

NETGEAR, Inc, tezamen met NETGEAR International Limited die als zijn vertegenwoordiger in de EU optreedt, is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, en u kunt uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens uitoefenen door ons een e-mail te sturen op: privacy.policy@netgear.com, of naar ons te schrijven op:

NETGEAR Inc.

350 East Plumeria Drive

San Jose,

CA 95134

USA

of

NETGEAR International Limited

First Floor, Building 3, University Technology Centre

Curraheen Road

Cork

Ierland

U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming op dpo@netgear.com.

11. Privacy van kinderen

Onze Producten en Diensten zijn bestemd voor volwassenen. We geven kinderen onder 16 jaar niet bewust toestemming om een rekening bij NETGEAR of Meural te openen. Als u gelooft dat wij Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die jonger dan 16 jaar is, laat ons dit dan weten via de methodes die in het onderdeel Contact zijn beschreven, zodat wij gepaste maatregelen kunnen nemen om de kwestie onmiddellijk te onderzoeken en behandelen.

Bepaalde producten van NETGEAR zijn bovendien uitgerust met systemen voor ouderlijk toezicht. Voor meer informatie hierover, klik hier.

12. Hoe we uw Persoonsgegevens beschermen

We beogen de Persoonsgegevens die ons zijn toevertrouwd te beschermen en ze veilig en in overeenstemming met deze Privacyverklaring te behandelen. We maken gebruik van administratieve, technische en fysieke waarborgen om Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde wijziging, ongeoorloofde verstrekking of inzage, misbruik en alle andere onrechtmatige vormen van verwerking van de Persoonsgegevens in ons bezit. We bepalen bovendien in onze contracten dat onze leveranciers deze informatie beschermen tegen ongeoorloofde inzage, gebruik en verstrekking. Het internet is echter niet 100% veilig. We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze Sites en Diensten volledig veilig zal zijn. We stimuleren u dan ook voorzichtig te zijn als u het internet gebruikt. Dit houdt in dat u wachtwoorden niet deelt.  

Als u deelneemt aan een discussieforum, lokale communities of chatrooms op een website van NETGEAR, moet u zich realiseren dat de informatie die u daar verstrekt (d.w.z. uw openbare profiel) breed beschikbaar wordt gesteld aan anderen en gebruikt kan worden om contact met u op te nemen, u ongewenste berichten te sturen, of voor doeleinden waar NETGEAR noch u controle over heeft. Bovendien dient u zich te realiseren dat individuele fora en chatrooms aanvullende regels en voorwaarden kunnen hanteren. NETGEAR is niet verantwoordelijk voor de Persoonsgegevens of enige andere informatie die u op deze fora wenst te verstrekken. In sommige gevallen kan het niet mogelijk voor ons zijn om uw Persoonsgegevens te verwijderen, in welk geval wij u zullen laten weten dat we dat niet kunnen doen en de reden daarvoor.

Bewaring van Persoonsgegevens

We nemen bovendien maatregelen om uw Persoonsgegevens te wissen of ze te bewaren in een vorm waarin u niet kunt worden geïdentificeerd als deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor we ze verwerken of als u om de wissing daarvan verzoekt, tenzij we bij wet toestemming hebben of worden vereist de gegevens voor een langere periode te bewaren. We voeren periodiek beoordelingen van onze databases uit, en hebben tijdslimieten vastgesteld voor het wissen van bepaalde gegevens, rekening houdend met het soort diensten dat wordt verleent in de context van de Producten en Diensten, de lengte van onze relatie met u, verplichte bewaartermijnen en de verjaringstermijn.

13. Diensten van derden

Onze Diensten kunnen functies of links naar websites en diensten van derden bevatten. Als u op een link van een externe site klikt, bezoekt u een website waarover wij geen controle hebben. Gegevens die u op externe sites of voor externe diensten verstrekt kan direct aan de aanbieders van die diensten worden verstrekt en zijn onderworpen aan het eventuele beleid van die exploitanten, betreffende privacy en beveiliging, zelfs als u ze via onze Site bezoekt. Deze Verklaring is niet van toepassing op de privacyprocedures van dergelijke websites. Lees het privacybeleid van andere websites aandachtig door. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de sites of diensten van deze derden waarnaar onze Diensten links of toegang bieden.

14. Actualisatie van deze Verklaring

We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd actualiseren. Als we onze Privacyverklaring bijwerken, posten we de herziene versie hier, met vermelding van de herzieningsdatum van de versie. Wij raden u aan deze pagina's periodiek te bezoeken om op te hoogte te zijn van deze herzieningen en ze te beoordelen. Indien wij wezenlijke veranderingen op onze Privacyverklaring aanbrengen, kunnen wij u hiervan ook via andere middelen op de hoogte stellen voordat de veranderingen van kracht worden, zoals het posten van een mededeling op onze Sites of het u toezenden van een kennisgeving.

15. Contact

Als u vragen, opmerkingen of klachten over deze Privacyverklaring en onze privacyprocedures hebt, of uw privacyvoorkeuren wilt bijwerken, neem dan contact met ons op via:  privacy.policy@netgear.com of stuur een brief naar:  NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, Verenigde Staten

Deze Privacyverklaring van NETGEAR werd herzien en gepost op april 18, 2019.